diumenge, 2 de novembre de 2008

Els rius de Catalunya i la seva localització

Cal que situem correctament els rius dins de Catalunya. Aquestes pàgines us ajudaran a situar-los i a memoritzar els seus noms.