dijous, 12 de març de 2009

Anem a les mines de sal de Cardona

Per a completar les fitxes de la sortida podeu consultar la informació en les següents adreces:

El Viatge .- http://www.viamichelin.es/viamichelin/esp/dyn/controller/Mapas

Les mines de sal (Cardona).- Informació general .- http://www.salcardona.com/inici.html

Què és el castellet, què són les estalactites i les estalagmites.- http://www.xtec.cat/~jgirabal/itineraris/trebmuntanyasal.pdf